Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Korepetycje z analizy finansowej w Poznaniu

Korepetycje skierowane są do studentów i słuchaczy szkół wyższych. Materiał z analizy finansowej obejmuje elementy:
 • Analiza wskaźnikowa
 • Cykl konwersji gotówki
 • Kredyt kupiecki i jego koszt
 • Metoda DCF
 • Metody oceny inwestycji
  • Wewnętrzna stopa zwrotu — IRR
  • Zdyskontowane przepływy netto — NPV
  • Zmodyfikowane zdyskontowane przepływy netto — MNPV
  • Inne metody oceny inwestycji
 • Regresyjne modele finansowe
 • Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych w finansach
  • EBIT
  • EPS
  • Modele wyceny akcji i obligacji
  • Model Blacka-Scholesa
  • Duracja
  • Capital-Asset Pricing Model — CAPM
  • Chi-Square Test
  • Stopa zwrotu z aktywów — ROA
  • Stopa zwrotu z kapitału własnego — ROE
  • Stopa zwrotu z inwestycji — ROI
  • Quantity Discount Model —EOQ
  • Cena dualna
 • Koszty kredytu
 • Liczenie PV i FV, strumienie płatności
 • Analiza kosztów i korzyści (analiza CBA)
 • Wyznaczanie ENPV, ERR, C/B
 • Wyznaczanie efektów zewnętrzynych
 • i wiele innych zagadnień
Megaedukacja: ilustracja analiza finansowa aut. Judyta Dąbrowska

Nie czekajcie Państwo do końca, bo może być już za późno na korepetycje!

Nie czekajcie Państwo do końca semestru, bo może być już za późno na naukę i pomoc dla Państwa. Naprawdę tydzień przed egzaminem lub kolokwium nic się już nie da zrobić. Nie popełnijcie Państwo błędu Państwa, którzy czekali do końca i mieli już egzamin komisyjny. Termin trzeba zarezerwować sobie wcześniej! Zgłoście się Państwo już dzisiaj i wpiszcie się Państwo na listę oczekujących.

Korepetycje są kierowane dla studentów i słuchaczy: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i innych uczelni i szkół. Korepetycje odbywają się w Poznaniu.

Oprócz „czystych” finansów korepetycje i konsultacje obejmują nauki pokrewne: finanse matematyczne, rachunkowość finansowa, prognozowanie i symulacje, metody ilościowe i inne przedmioty. Zgłaszając się na profesjonalne korepetycje zaoszczędzicie Państwo czas i nerwy. Zapraszam do rezerwowania terminów na korepetycje!

Jak należy uczyć się analizy finansowej, aby efektywnie opanować materiał?

Najlepszą metodą nauki jest rozwiązywanie zadań. Pozwala to na zrozumienie materiału i nabycie umiejętności, które później można wykorzystać w rozwiązywaniu wielu problemów. Taka metoda pozwala dobrze przygotować się do egzaminu lub zaliczenia. Na korepetycjach niezbędny jest kalkulator.

Ważną cechą nauki jest systematyczność. Oznacza to, że nie da się dużej ilości materiału z analizy finansowej opanować bardzo szybko. Potrzebny jest czas. Zgłosicie się Państwo na korepetycje odpowiednio wcześnie, nawet jeżeli korepetycje nie są pilne.

Później może się okazać, że nie będzie już terminów, bo ktoś Państwa ubiegnie i zarezerwuje sobie terminy oraz może się okazać, że nie da się opanować materiału w tak krótkim czasie ze względu na ograniczenia percepcyjne umysłu ludzkiego.

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2022 || CENNIK ||
Aquarius Aktualny znak zodiaku | Ostania kwadraOstania kwadra Księżyca, faza 7/8
||
Dzisiaj jest niedziela, 23. stycznia 2022r.