Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Korepetycje lub lekcje z finansów w Poznaniu

Kto może skorzystać z nauczenia się finansów przedsiębiorstw?
 • studenci i słuchacze szkół wyższych - (korepetycje)
 • pracownicy i właściciele firm - (konsultacje)
 • osoby prywatne (korepetycje lub lekcje)
Dlaczego warto skorzystać z korepetycji lub konsultacji z finansów przedsiębiorstw?
 • szybcie przyswoicie Państwo materiał
 • polecę Państwu literaturę
 • dostaniecie Państwo za darmo materiały z zadaniami
 • na życzenie wystawimy Państwu rachunek, dzięki czemu koszt korepetycji lub konsultacji będzie można zaliczyć w koszty działalności
 • jest możliwość także pracy przy komputerze
 • możliwość połączenia z rachunkowością
 • możliwosć dojazdu do Państwa
 • korepetycje to ogromna inwestycja w wiedzę
Megaedukacja: ilustracja finanse aut. Judyta Dąbrowska
Materiał z finansów przedsiębiorstw obejmuje elementy:
 • Liczenie PV (Present Value), FV (Future Value), strumienie płatności z góry i z dołu
 • Rodzaje stóp procentowych i ich użycie w finansach
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Informacje finansowe o firmach:
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)
  • zmiany w kapitale własnym
  • informacja dodatkowa
 • Płynność finansowa
 • Bilans banków i zakładów ubezpieczeniowych
 • Rentowność przedsiębiorstwa
 • Kapitał obrotowy netto
 • Modele zarządzania zapasami
 • Kredyt, leasing operacyjny i finansowy
 • Sekurytyzacja aktywów, faktoring
 • Analiza wskaźnikowa
 • Cykl konwersji gotówki
 • Kredyt kupiecki i jego koszt
 • Metody oceny inwestycji
  • Wewnętrzna stopa zwrotu — IRR
  • Zdyskontowane przepływy netto — NPV
  • Zmodyfikowane zdyskontowane przepływy netto — MNPV
  • Inne metody oceny inwestycji
 • Regresyjne modele finansowe
 • Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych w finansach
  • EBIT
  • EPS
  • Modele wyceny akcji i obligacji
  • Model Blacka-Scholesa
  • Mechanism design - odwrócona teoria gier
  • Duracja
  • Capital-Asset Pricing Model — CAPM
  • Chi-Square Test
  • Stopa zwrotu z aktywów — ROA
  • Stopa zwrotu z kapitału własnego — ROE
  • Stopa zwrotu z inwestycji — ROI
  • Quantity Discount Model —EOQ
  • Cena dualna
 • Wyznaczanie wartości firmy:
  — metodami majątkowymi (1.metodą księgową, 2.skorygowanych aktywów netto, 3.metodą likwidacyjną, 4.i innymi)
  — metodami dochodowymi (1.metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), 2.metodą zdyskontowanych dywidend, 3. metodą skorygowanej wartości bieżącej, 4. i innymi)
  — mieszanymi metodami wyceny przedsiębiorstw (1.metodą berlińską, 2. metodą szwajcarską, 3. metodą anglosaską, 4. metodą stuttgarcą 5. i innymi metodami wyceny)
 • Wyceny kontaktów terminowych FUTURES, IRS, Forward i innych
 • Metoda DCF
 • Koszty kredytu
Możliwe jest także zamówienie sobie korepetycji i konsultacji z przedmiotów:
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Analiza finansowa
 • Matematyka finansowa (Financial Mathematics)
 • Analiza finansowo-ekonomiczna
 • Analiza CBA (Cost-Benefit Analysis) do dotacji unijnych
 • Matematyka ubezpieczeniowa
 • Inżynieria finansowa
 • Matematyka instrumentów pochodnych
 • Ekonometria finansowa (Financial Econometrics)
 • Rynki kapitałowe
 • Rynki finansowe
 • Ekonomia finansowa
 • Finanse behawioralne
 • Strategie podatkowe (Tax Strategies)
 • Finanse instytucji
 • Portfel inwestycyjny
 • Ryzyko stopy procentowej
 • i inne zbliżone
Uczę także posługiwania się kalkulatorami finansowymi typu HP 10bII+, HP 12C Platinum, TEXAS BA II PLUS, CASIO FV-100V, CASIO FV-200V i inne. Umiejętności posługiwania się kalkulatorami mogą być przydatne w praktycznych problemach zawodowych i na egzaminach z finansów różnego typu.

Wiele osób mówi, że przedmioty wykładane na uczelniach i w szkołach nie mają praktycznego zastosowania. Są jednak przedmioty, które są bardzo praktyczne i bardzo potrzebne w życiu. Takim przedmiotem są właśnie finanse. Warto się ich uczyć, gdyż można finanse wykorzystać w wielu praktycznych okolicznościach. Dobre rozumienie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków, modeli oceny inwestycji, analizy ekonomicznnej daje wgląd do ogromnej ilości informacji.

Czy każdy przedsiębiorca musiał się nauczyć finansów? Oczywiście nie, wiele osób wyczuwa intuicyjnie wiele spraw finansowych, gdyż codzienna praca w przedsiębiorstwie wymusza rozumienie pewnych aspektów. Pomimo tego dobrze jest usystematyzować sobie wiedzę z zakresu finansów, nawet jak ktoś je wyczuwa intuicyjnie.

Korepetycje i konsultacje z finansów można połączyć z rachunkowością i z innymi przedmiotami. Na naszych zajęciach możemy przerabiać zarówno dowolne zadania lub zagadnienia teoretyczne. Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Korepetycje mogą obejmować także następujące przedmioty: Investment (inwestycje), Finance (finanse), Asset Mangment (zarządzanie aktywami).
Przykładowe problemy, z których mogą odbyć się korepetycje z przedmotów Investment (inwestycje), Finance (finanse), Asset Mangment (zarządzanie aktywami):
 • Time Value of Money (TVM)
 • Bond Valuation
 • Rates of Return
 • Capital-Asset Pricing Model (CAPM)
 • Financial Statments
 • Balance Sheet Ratios
 • Cash Flow Analysis
 • Financial Planning
 • Working Capital
 • Cost of Capital
 • Capital Market
 • NAV (Net Asset Vaule)
 • i wiele innych
Megaedukacja: ilustracja analiza finansowa aut. Judyta Dąbrowska
Korepetycje i konsultacje mogą obejmować także zakres PRAWA FINANSOWEGO:
 • + Ustawa o rachunkowości
 • + Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
 • + Kodeks Handlowy
 • + US GAAP
 • + Ustawa SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002)
 • + Securities Act of 1933 (1933 Act)
 • + Securities Exchange Act of 1934 (1934 Act)
 • + Ustawodawstwo i metody AML
Wykorzystanie programowania php i arkuszy kalkulacyjnych w finansach:
 • Sporządzanie bilansów, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w arkuszach kalkulacyjnych
 • Analiza CBA (Cost-Benefit Analysis) w arkuszach kalkulacyjnych
 • Tabele amortyzacji kredytów, leasingów operacyjnych i finansowych
 • Ocena opłacalności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, PI)
 • Programowanie skryptów potrzebnych do rozwiązywania problemów finansowych
 • i wiele innych zagadnień

Nie czekajcie Państwo do końca, bo może być już za późno na korepetycje!

Nie czekajcie Państwo do końca semestru, bo może być już za późno na naukę i pomoc dla Państwa. Naprawdę tydzień przed egzaminem lub kolokwium nic się już nie da zrobić. Nie popełnijcie Państwo błędu Państwa, którzy czekali do końca i mieli już egzamin komisyjny. Termin trzeba zarezerwować sobie wcześniej! Zgłoście się Państwo już dzisiaj i zarezerwujcie sobie dogodny termin.

Korepetycje są kierowane dla studentów i słuchaczy: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i innych uczelni i szkół. Korepetycje odbywają się w Poznaniu.

Oprócz „czystych” finansów korepetycje i konsultacje obejmują nauki pokrewne: finanse matematyczne, rachunkowość finansowa, prognozowanie i symulacje, metody ilościowe i inne przedmioty. Zgłaszając się na profesjonalne korepetycje zaoszczędzicie Państwo czas i nerwy. Zapraszam do rezerwowania terminów na korepetycje!

Jak należy uczyć się finansów, aby efektywnie opanować materiał?

Najlepszą metodą nauki jest rozwiązywanie zadań. Pozwala to na zrozumienie materiału i nabycie umiejętności, które później można wykorzystać w rozwiązywaniu wielu problemów. Taka metoda pozwala dobrze przygotować się do egzaminu lub zaliczenia. Na korepetycjach niezbędny jest kalkulator.

Ważną cechą nauki jest systematyczność. Oznacza to, że nie da się dużej ilości materiału z finansów opanować bardzo szybko. Potrzebny jest czas. Zgłosicie się Państwo na korepetycje odpowiednio wcześnie, nawet jeżeli korepetycje nie są pilne.

Później może się okazać, że nie będzie już terminów, bo ktoś Państwa ubiegnie i zarezerwuje sobie terminy oraz może się okazać, że nie da się opanować materiału w tak krótkim czasie ze względu na ograniczenia percepcyjne umysłu ludzkiego. Zapraszam serdecznie do kontaktu.

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2022 || CENNIK ||
Aquarius Aktualny znak zodiaku | Ostania kwadraOstania kwadra Księżyca, faza 7/8
||
Dzisiaj jest niedziela, 23. stycznia 2022r.