Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator wyliczający wartość przyszłą — FV

Kalkulator służy do wyliczenia wartości przyszłej inwestycji. Do wyliczenia tej wartości służy model procentu składanego. Za dany okres wyliczana jest wartość odsetek a następnie doliczana do kapitału początkowego. W następnym okresie odsetki liczone są od wartości zwiększonej o poprzednie odsetki. Kalkulator wylicza, jaką kwotą będzie się dysponowało w danym okresie po naliczeniu należnych odsetek.
FV=PV•(1+i)n

Wprowadź wartość stopy procentowej za dany okres —
Wartość inwestycji dzisiaj (Present Value) —
Ilość lat inwestycji (ilość okresów) —