Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator stopni dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej DOL, DFL i DTL


Dane do wyznaczenia stopni dźwigni
 • Przychód ze sprzedaży (S) —
 • Koszty zmienne jako procent przychodów (kz%) (w %) —
 • Koszty zmienne (Kz) — 700.00
  =Marża brutto (S-Kz) — 300.00
 • Koszty stałe (Ks)—
  =EBIT (Zysk operacyjny) — 200.00
 • Odsetki (I)—
  =Zysk brutto —150.00
 • Stopa podatku dochodowego (w %) —
 • Podatek dochodowy (T) — 28.50
  =Zysk netto — 121.50
Wyniki wyliczenia:
Stopień dźwigni operacyjnej (DOL): 1.50.
Interpretacja DOL: Jeżeli sprzedaż mierzona przychodami wzrośnie o 1%, to zysk operacyjny (EBIT) wzrośnie o 1.50%.
Stopień dźwigni finansowej (DFL): 1.33
Interpretacja DFL: Jeżeli zysk operacyjny (EBIT) wzrośnie o 1%, to zwrot na kapitale własnym (ROE) wzrośnie o 1.33%.
Stopień dźwigni łącznej (DTL): 2.00
Interpretacja DTL: Jeżeli sprzedaż mierzona przychodami wzrośnie o 1%, to zwrot na kapitale własnym (ROE) wzrośnie o 2.00%.


Dane do bilansu
Aktywa Pasywa
Aktywa trwałe Kapitał własny
Aktywa obrotowe Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe


Razem pasywa1700.00


Wyliczenie ROE i ROA:
 • Zwrot na kapitale własnym (ROE): 24.30%.
 • Zwrot na aktywach ogółem (ROA): 7.15%.
 • Średnie oprocentowanie kredytów i pożyczek (i): 5.00%.Czym jest dźwignia operacyjna?
W firmach występuje zarówno koszt stały jak i zmienny. Poziom kosztów zmiennych jest zazwyczaj uzależniony od przychodów, poziom kosztów stałych już nie zależy od wielkości produkcji (przynajmniej w okresie krótkim). Zwiększanie zatem sprzedaży, a co za tym idzie przychodów, spowoduje przyrost więcej niż proporcjonalny zysków operacyjnych (EBIT - Earnings Before Interest and Taxes - Zysk przed odsetkami i podatkiem). Mechanizm ten nazywa się lewarowaniem lub stosowaniem dźwigni operacyjnej.

Jest to oczywiście przenośnia do pojęcia dźwigni mechanicznej z fizyki, gdzie iloczyn jednej siły i długości ramienia od punktu przyłożenia jednej strony dźwigni musi być równy iloczynowi drugiej siły i długości drugiego ramienia (F1*l1=F2*l2).

Stopień dźwigni operacyjnej (DOL - degree of operating leverage) mierzy o ile zwiększy się zysk operacyjny (EBIT) w reakcji na wzrost sprzedaży (mierzony zwiększeniem przychodów).
Wzór na stopień dźwigni operacyjnej DOL lub Wzór na stopień dźwigni operacyjnej DOLlubWzór na stopień dźwigni operacyjnej DOL lub Wzór na stopień dźwigni operacyjnej DOL
Stopień dźwigni operacyjnej odpowiada na pytanie, o ile procent wzrośnie zysk operacyjny (EBIT), jeżeli przychody ze sprzedaży (sprzedaż) wzrosną o 1%.

Czym jest dźwignia finansowa?
Dźwignia finansowa polega na podniesieniu zwrotu z kapitału własnego poprzez dodatkowe sfinansowanie się kapitałem obcym. Od kapitału obcego w tym przede wszystkim od kredytów płaci się odsetki po stopie procentowej i. Zaciągnięcie dodatkowego kapitału obcego pozwala na zwiększenie skali produkcji, dzięki temu zwiększa sprzedaż a co za tym idzie także zysk operacyjny (EBIT).
Opłaca się zatem zwiększać zadłużenie do czasu, gdy wzrost EBIT jest większy niż wzrostu odsetek od dodatkowego kapitału obcego. Zaciąganie jednak nowych kredytów spowoduje, że stopa oprocentowania przez banki wzrośnie, tak więc mechanizm ten nie może być stosowany w nieskończoność.

Stopień dźwigni finansowej (DFL - degree of financial leverage) oblicza się go ze wzoru:

Wzór na stopień dźwigni finansowej DFL

Stopień dźwigni finansowej odpowiada na pytanie, o ile procent zmieni się stopa zwrotu z kapitału własnego ROE, jeżeli zysk operacyjny EBIT zwiększy się o 1%.

Czym jest stopień dźwigni łącznej?
Stopień dźwigni łącznej (połączonej) jest iloczynem stopnia dźwigni operacyjnej i finansowej
DTL=DOL*DFL

Stopień dźwigni łącznej (połączonej) informuje, o ile procent zmieni stopa wzrostu z kapitału własnego, jeżeli sprzedaż wzrośnie o 1%.

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2022 || CENNIK ||
Aquarius Aktualny znak zodiaku | Ostania kwadraOstania kwadra Księżyca, faza 7/8
||
Dzisiaj jest niedziela, 23. stycznia 2022r.