Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator wyliczający odsetki od lokaty

Wprowadzone dane:
Stopa nominalna roczna: 5.8 %
Popraw stopę nominalną
Ilość dni lokaty
Podaj kwotę lokaty
Ilość dni w roku


WYNIK
+++Ilość dni trwania lokaty: 30
+++Ilość dni w roku: 366
+++Stopa nominalna za dany okres lokaty: 0.4754%
Odsetki: 4.75
-Podatek belki: 0.90
=Odsetki bez podatku: 3.85
+++Lokata z podatkiem: 1004.75 zł
+++Lokata bez podatku belki: 1003.85 zł


Przykładowy problem do rozwiązania:
Bank oferuje lokatę o oprocentowaniu 5,8% w skali rocznej. Możemy założyć lokatę 30 dniową. Chcemy ulokować kwotę 1000zł. Podatek od zysków kapitałowych (podatek belki) wynosi 19%.
Do wyliczenia można skorzystać z powyższego kalkulatora online.
1. Należy wprowadzić stopę procentowa: 5,8%
2. Ilość dni lokaty 1 dzień; ilość dni w roku: 365 lub 366, w zależności jak odsetki nalicza dany bank w danym roku (rok zwykły lub przestępny).
3. Kalkulator poda odsetki z podatkiem i bez podatku i wartość lokaty po skończeniu się lokaty.
Odp.1004,75zł z podatkiem i 1003,85zł bez podatku, w tym odsetki 4,75zł, podatek 0,9zł i odsetki netto 3,85zł.