Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator bilansowy i rachunku wyników online

Bilans jest to zestawienie wartości aktywów oraz źródeł ich finansowania czyli pasywów. Rachunek wyników jest to zestawienie strumieniowe wszystkich przychodów firmy oraz kosztów poniesionych w działalności gospodarczej.

Kalkulator pozwala na wyliczenie online rachunku wyników oraz stworzenie uproszczonego bilansu. Kalkulator wylicza również wskaźniki analizy Du Ponta. Przykładowe liczby zostały wprowadzone w poniższy formularz. Można je dowolnie edytować. Dla uproszczenia przyjęto rozliczenie podatkiem liniowym.

Dane do rachunku zysków i strat
  • Przychód ze sprzedaży —
  • Koszty działalności operacyjnej —
  • Pozostałe przychody operacyjne —
  • Pozostałe koszty operacyjne —
  • Przychody finansowe —
  • Koszty finansowe —
  • Stopa podatku dochodowego w % —


Dane do bilansu
Aktywa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowePasywa
Kapitał własny
Zobowiązania