Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator macierzy BCG

Określ miejsce Twojego biznesu w macierzy BCG!
 • Podaj średnioroczne tempo wzrostu rynku, na którym działa twój biznes w % —
 • Podaj sprzedaż twojego biznesu w stosunku do głównego konkurenta w % —
  Wprowadzone dane:
 • Tempo wzrostu rynku — 10 %.
 • Procentowy stosunek sprzedaży twojej firmy do głównego konkurenta— 50%.
Twój produkt bądź firma to Znaki zapytania w macierzy BCG
Na czerwono zaznaczono pozycje twojego produktu, usługi lub biznesu.
GWIAZDY ZNAKI ZAPYTANIA
DOJNE KROWY PIESKI

Co to jest macierz BCG?

Macierz BCG to narzędzie marketingu do analizy możliwości rynkowych i własnych przedsięwzięć. Może zostać łatwo przetworzona do analizy w emarketingu, w tym pozycjonowaniu w internecie i linkach sponsorowanych.

W macierzy BCG są dwa wymiary:
 • tempo wzrostu rynku - (Granica jest na poziomie 10%. Jeżeli stopa wzrostu rynku jest większa lub równa 10%, to uważa się, że jest to wzrost znaczny)
 • względny udział w rynku - (W porównaniu do największego konkurenta. Jeżeli mamy taki sam udział liczony w przychodach jak główny konkurent, to nadajemy mu wartość 100%. Przykładowo wartość 150% oznaczałaby, że przychody z naszego przedsięwzięcia są o 50% wyższe niż głównego konkurenta.)

Możliwe typy przedsięwzięć:
 • Znaki zapytania -Tempo wzrostu wyższe niż 10% a względny udział w rynku mniejszy niż 100% w porównaniu do głównego lidera. Ten typ wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, bo firma chce nadążyć za konkurencją.
 • Gwiazdy - Tempo wzrostu wyższe niż 10% a względny udział rynku wyższy niż 100%. Firma musiał nadal dużo inwestować by utrzymać tytuł lidera na rynku. Słabe gwiazdy mogą być poważnym problemem.
 • Dojne Krowy - Tempo wzrostu jest niższe niż 10% a względny udział wyższy niż 100%. Te przedsięwzięcia generują najwięcej wolnych przepływów finansowych, z których można finansowych inne przedsięwzięcia. Powinno się dążyć, aby jak największa ilość produktów była właśnie w tym typie przedsięwzięć.
 • Pieski - Tempo wzrostu jest niższe niż 10% a względny udział mniejszy niż 100%. Jest to najgorsza sytuacja, gdyż firma w danym produkcie nie jest liderem a tempo wzrostu rynku nie jest zbyt duże.

Możliwe strategie działania:
 • Inwestowanie i rozwijanie
 • Utrzymywanie
 • Eksploatacja
 • Wycofanie się

Możliwe zastosowania:
 • Znaki zapytania najlepiej jest zastosować strategię: Inwestowanie i rozwijanie
 • Gwiazdy: Utrzymywanie bycia liderem. W przypadku słabych Gwiazd należy przyjąć strategię redukowania wydatków na rozwój, tak aby dany biznes zaczął przynosić w końcu przepływy pieniężne dla inwestorów.
 • Dojne Krowy: Utrzymywanie
 • Pieski: albo Wycofanie się albo Inwestowanie i rozwój.

Cykl życia produktu i przedsięwzięcia.
Łatwo zauważyć, że produkt bądź firma na danym rynku przechodzi w czasie przez kilka typów przedsięwzięć. Zazwyczaj zaczyna się jako Znak Zapytania, gdy jest rozwijana i uda się zostać liderem to przechodzi do Gwiazd. Po pewnym czasie, gdy tempo wzrostu maleje to przechodzi do Dojnych Krów. Następnie, gdy zaczyna maleć popyt na dany produkt ze względu na starzenie się produktu i zmianę upodobań konsumentów, to zamienia się w Pieski. Może jednak zostać produkt odnowiony i ponowienie znaleźć się w Znakach Zapytania - cykl zaczyna się od nowa.

Przykład produktów:
Iphone jeszcze kilka lat temu był Znakiem zapytania teraz jest już na pewno Dojna krową. Natomiast nowy gadżet iPad jest z pewnością dopiero Znakiem Zapytania. Przykładem Dojnych Krów były komputery z lat 70 kiedy to popyt na nie gwałtownie spadł, lecz narodził się nowy produkt - mikrokomputer dzięki temu ten segment przeszedł do Znaków zapytania zamiast do Piesków.

Jak można zastosować macierz BCG w mojej firmie do działań marketingowych?

1. Należy posegmentować wg rodzaju produktów lub usług
2. Zmierzyć tempo wzrostu rynku i porównać się do głównych konkurentów
3. Umieść swoje produkty lub usługi w macierzy BCG
4. Określić typ przedsięwzięcia dla każdego produktu (słowa kluczowego)
5. Przyjąć odpowiednią strategię

Przykład zastosowania strategii na podstawie macierzy BCG
Produkujemy maszyny A, B i C Po zmierzeniu odpowiednich danych okazało się, że linki sponsorowane na maszynę A są Znakami Zapytania, na maszynę B Dojnymi krowami a na maszynę c Pieskami.
W tym przypadku można wykonać takie działania:
Zaprzestać reklamowania maszyny C, zwiększyć nakłady na reklamę maszyn A a w przypadku maszyny B obserwować ruch rynku i albo nieznacznie redukować wydatki na te linki sponsorowane lub utrzymywać je na niezmienionym poziomie.

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2019 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK