Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator online okresu konwersji gotówki?


Wartość zapasów —
Wartość należności —
Wartość zobowiązań bieżących —
Sprzedaż roczna —
Koszt roczny wytworzenia produktów sprzedanych —

Wyniki wyliczenia:
Okres Utrzymywania Zapasów (OUZ) — 30.4 dni
Okres Spływu Należności (OSN) — 3.0 dni
Okres Regulowania Zobowiązań (ORZ) — 18.2 dni
Okres Konwersji Gotówki (OKG) — 15.2 dni

Dlaczego zarządzanie kapitałem obrotowym jest ważne?

Zarządzanie kapitałem obrotowym jest jedną z najważniejszych rzeczy w firmach. Od stylu i jakości zarządzani kapitałem obrotowym zależy nie tylko płynność finansowa firmy, co większość finansistów nie dziwi, lecz także rentowność.
Zostało udowodnione, że odpowiednie zmniejszanie okresu konwersji gotówki wpływa na zwiększenie rentowność firmy. We współczesnej gospodarce jednak okres utrzymywania zapasów dąży do 0. Produkuje się lub wytwarza usługi w momencie, gdy klient tego potrzebuje. Takie potęgi jak ebay.com czy amazon.com skracają, jak mogą, czas utrzymywania zapasów.
W dobie płatności online również okres spływu należności jest skracany. Czy zatem model konwersji gotówki jest jeszcze potrzebny? Okazuje się, że właśnie w naszych dynamicznych czasach gospodarki elektronicznej ten model ogrywa bardzo istotną rolę.
Zmienia się oczywiście interpretacja produktów, ale konwersja gotówki jest nadal dobrym sposobem rozważania nad polityką zarządzania kapitałem obrotowym. Historii konwersji gotówki można dopatrywać się w czasach starożytnych, kiedy to starodawni Fenicjanie udzielali kredytów obrotowych.

Czym jest model konwersji gotówki?

Model konwersji gotówki (środków pieniężnych) zakłada istnienie 4 cykli. Ponadto operuje wartościami przeciętnymi. Zakłada, że spływ należności, regulowanie zobowiązań i zużywanie zapasów następuje w sposób ciągły i równomierny przez cały analizowany okres.
 • Cykl konwersji zapasów (okres utrzymywania zapasów) - od momentów zakupów zapasów do firmy do momentu wyprodukowania produktów lub wyświadczenia usługi mija pewien czas. Jest to czas, w którym nasze zasoby pieniężne są zamrożone nazywa się on okresem utrzymywania zapasów.
  Wzór na okres utrzymywania zapasów
  W literaturze można także spotkać wzór, w którym sprzedaż jest zastąpiona kosztem wytworzenia sprzedanych produktów.
 • Cykl spływu należności - od momentu sprzedaży produktu lub usługi do momentu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub do kasy firmy mija pewien czas, nazywany okresem spływu należności. Firmy dążą, aby był on jak najkrótszy. Struktura należności musi być cały czas kontrolowana, gdyż wielu kontrahentów może nie wywiązać się z zapłaty za produktów lub usługę w terminie.
  Wzór na okres spływu należności
 • Okres regulowania zobowiązań - najczęściej od momentu zakupu zapasów i zatrudnienia ludzi do wytworzenia produktu lub usługi mija pewien czas. Nasi kontrahenci odraczają często moment zapłaty za materiały, towary itp. - ten właśnie czas od momentu powstania zobowiązania do momentu jego uregulowania zobowiązania nazywa się okresem regulowania zobowiązań.
  Wzór na okres regulowania zobowiązań
  Czasami zamiast kosztu wytworzenia produktów sprzedanych w mianowniku powyższego wzoru stosuje się wartość sprzedaży.
 • Cykl konwersji gotówki - inaczej nazywany okresem konwersji gotówki definiujemy wzorem:
  Wzór na okres konwersji gotówki
Okres konwersji gotówki oznacza na ile dni musimy szukać finansowania zewnętrznego albo wewnętrznego na naszą działalność operacyjną. Jeżeli posiadamy wolne środki pieniężne, które mogą nam pokryć gotówkę zamrożoną w kapitale obrotowy, to płynność zostaje utrzymana; podobnie będzie jeżeli firma będzie mogła uzyskać kredyt obrotowy w banku na sfinansowanie inwestycji w kapitał obrotowy. Podobnie będzie, jeżeli fundusz venture capital będzie w stanie czasowo pomóc firmie, w którą inwestuje. Problem pojawi się wtedy, gdy okres konwersji gotówki będzie długi a środki na pokrycie kapitału obrotowego np. z kredytu będą wymagalne szybciej, wtedy firmie grozi utrata płynności finansowej, a w ostateczności nawet bankructwo.

Do czego należy dążyć?

Należy dążyć do skracania okresu konwersji gotówki, gdyż jest to czas zamrożenia gotówki, którą przecież należy obracać. Nie jest to jednak takie jednoznaczne, skracanie okresu konwersji gotówki polega na skróceniu okresu spływu należności lub na skróceniu okresu utrzymywaniu zapasów lub na wydłużeniu okresu regulowania zobowiązań.
Wzór na skracanie okresu konwersji gotówki
Okres utrzymywania zapasów można skracać do momentu technicznie najkrótszego czasu realizacji przedsięwzięcia. Są branże szczególnie te z zakresu technologii internetowych, że czas ten może być równy zero lub bardzo krótki, są jednak też takie firmy, których proces technologiczny wymaga jednak dłuższego okresu utrzymywania zapasów np. deweloperzy - wybudowanie domu zawsze musi trwać i nigdy nie uda się go skrócić do zera.

Skracanie okresu spływu należności także ma swoje granicę, bowiem dobry menadżer musi brać także możliwości zachęcania potencjalnych kontrahentów do zakupu a może to robić wydłużając moment zapłaty za towar lub usługę.

Okres regulowania zobowiązań powinien być wydłużany, lecz tu także są granice. Nie da się bowiem wydłużyć zobowiązań w nieskończoność, poza tym długi termin regulowania zobowiązań pozbawi firmę z możliwości korzystania z upustów cenowych w ramach kredytu kupieckiego oraz może pogorszyć reputację firmy wśród środowiska dostawców i spowodować niechęć dalszej współpracy.

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2019 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK