Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Liniowy model ekonometryczny sprzedaży - generowanie tabeli

Ile okresów do wprowadzenia wygenerować?
Maksymalnie można wygenerować 40 okresów.

Ekonometryczny model liniowy wpływu wydatków reklamowych na sprzedaż produktu lub usługi Państwa firmy!

W założeniu model ten ma pomagać właścicielom firm i marek bądź osobom odpowiedzialnym za marketing w szacowaniu skuteczności reklamy zarówno tej tradycyjnej (tv, radio, prasa, outdoor) jak i internetowej. Pokazuje ścisłą zależność liniową pomiędzy wydatkami na reklamę a sprzedażą danej firmy wraz z próbą interpretacji i elementarną weryfikacją statystyczną.

Jeżeli współczynnik kierunkowy jest niższy niż 1, to reklama okazała się skuteczna. Oczywiście pod warunkiem, że obie zmienne miały takie samo miano. Jeżeli współczynnik kierunkowy jest wyższy niż 1, to reklama nie zwiększała sprzedaży. Trzeba jednak pamiętać, że sprzedaż zależy od wielu czynników. W jej prognozowaniu na podstawie innych metod może pomóc kalkulator online modelu Holta.

Jeżeli parametry modelu nie są obciążone i spełniają założenia klasycznego modelu regresji liniowej, to można powiedzieć, że im wyższy współczynnik determinacji R2, tym model ekonometryczny jest bardziej zbliżony do matematycznego modelu liniowego i tym bardziej poziomem wydatków można wyjaśniać sprzedaż produktu. Model musi także charakteryzować się niską zmiennością składnika losowego, gdyż w przeciwnym przypadku na jego prognozy miałyby wpływ czynniki przypadkowe. Jest jeszcze wiele innych problemów, które jednak nie będą tu opisywane.

Powyższy kalkulator modelu ekonometrycznego może służyć także do oszacowania dowolnego modelu z jedną zmienną objaśniającą i pod warunkiem, że jest to model liniowy. W bardziej skomplikowanych modelach lepiej jest wykorzystać inne narzędzia dedykowane do tego celu. W takich przypadkach prosimy o kontakt z firmą.

Model pozwala na opoźnianie zmiennej x, w celu znalezienia optymalnego wpływu liniowego wydatków na poziom sprzedaży danego produktu. Więcej o opóźnieniu w tabeli wyników kalkulatora modelu ekonometrycznego sprzedaży. (Po liknieciu przyciska wygeneruj tabele). Zapraszamy do wyznaczania modeli ekonometrycznych.

Model sprzedaży od wydatków reklamowych — kalkulator online

Jak korzystać z kalkulatora?
  • Wprowadź liczbę okresów do wygenerownia tabeli
  • Kalkulator wygeneruje tabele z okresloną liczbą okresów
  • Wprowadzi przykładowe dane do tej tabeli
  • Zmieńcie Państwo dane w odpowiednich polach
  • Kliknij wyznacz model (na następnej stronie po wygenerowniu tabeli)
  • Możecie Państwo zmieniać ilość okresów
  • Możecie Państwo także opoźniać zmienną x
  • Pod tabelą jest interpretacja i próba weryfikacji
  • Zapraszamy do wyznaczania liniowych modeli ekonometrycznych

Przykładowy problem do rozwiązania

Kalkulator może służyć do wyliczenia takich problemów, jak te podane poniżej. MEGAEDUKACJA oferuje korepetycje i konsultacje z modeli ekonometrycznych. Zapraszamy do współpracy.

Zad.1 Pewna firma kosmetyczna zebrała dane z ostatnich 6 lat o sprzedaży pewnego kosmetyku i wydatków reklamowych przeznaczonych na jego promocje. Czy reklama okazała się skuteczna w zwiększeniu sprzedaży?
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sprzedaż w mln zł 3,5 3,8 4,6 4,3 3,9 4,1
Wydatki w mln zł 0,6 0,7 1,1 0,9 0,6 0,7


Zad.2 Poniższa tabela przedstawia dane o wydatkach reklamowych AdWords i wyniki sprzedażowe w ujeciu tygodniowym dla pewnego produktu. Ile przeciętnie można spodziewać się , że wydana złotówka na AdWords zwróci się w postaci wartości sprzedaży? Czy warto opóźniać zmienną objaśniającą? Czy model jest istotny statystycznie?
t 1 2 3 4 5 6 7
Sprzedaż w zł 1400 1500 3500 3400 3600 3500 1500
Wydatki AdWords w zł 500 400 600 500 100 120 150

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2019 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK