Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Model Wintersa — generowanie tabeli

Ile okresów do wprowadzenia wygenerować?
Wprowadź wartość alfa —α —
Wprowadź wartość beta — β —
Wprowadź wartość gammę — γ —
Wprowadź długość fazy — r —

Addetywna wersja modelu Wintersa

Modele Wintersa należy do grupy modeli prognozowania wygładzania wykładniczego. Oprócz modelu Wintersa do tej grupy należą model Browna, model Holta i inne. Powszechnie stosuje się dwa rodzaje modelu Wintersa: model addytywny i multiplikatywny. Poniższy kalkulator dotyczy addytywnej wersji modelu Wintersa.

Model Wintersa może być stosowany, gdy na tendencję rozwojowa nakładają się wahania przypadkowe i wahania sezonowe ewentualnie koniunkturalne. Okresy mogą być podawane jako lata, miesiące, dni lub jeszcze inne, nie mają one dużego znaczenia.

Model Wintersa wymaga podania 3 parametrów alfa, beta i gamma. Parametry te dobiera się heurystycznie tzn. na początku wprowadza się dowolną wartość a następnie pewnym algorytmem tak się zmienia te wartości, aby uzyskać najmniejszy możliwy błąd ex post.

Model Wintersa wymaga jeszcze podania długości fazy. Przez fazę rozumie się albo pełen cykl sezonowy albo koniunkturalny. Pierwszy trwał 11lat drugi 9 lat, więc średnia wynosi 10 lata. Taka wartość zostanie wstępnie wprowadzona do kalkulatora, gdy wgracie Państwo dane z zadania 1 z następnej strony (po kliknięciu „wygeneruj tabelę”).

Do oceny modelu Wintersa stosuje się błąd ex post, który może być traktowany jako średnio-kwadratowy bład prognoz wygałsych, albo jako średni modularny błąd prognoz wygasłych.

Wzory do addetywnej wersji modelu Wintersa:
Ft = α *(yt-Ct-r)+(1-α)(Ft-1+St-1)
St = β(Ft-Ft-1)+(1-β)St-1
Ct = γ(yt-Ft)+(1-γ)Ct-r

Zadania do rozwiązania z modelu Wintersa

Kalkulator powyższy może służyć do wyliczania taki przykładów prognoz, jak te podane poniżej. MEGAEDUKACJA oferuje korepetycje z prognozowania i symulacji, na których poznaje się tajniki skutecznych prognoz. Zapraszamy na korepetycje i konsultacje.

Zad.1 Przyjmując alfa na poziomie 0,2 a betę na poziomie 0,8, gammę na poziomie 0,35 wyznacz metodą Wintersa prognozę wzrostu PKB (w %) na lata 2018 i 2019? Czy prognoza jest wiarygodna? Czy będzie w Polsce kryzys?
Rok 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Wzrost PKB w % -7 2,6 3,8 5,2 7 6 6,8 4,8 4,1 4 1 1,4 3,8 4 5,5 6,1 6,6 4,8
Rok 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Wzrost PKB w % 1,8 3,8 4,3 1,9 1,6 3,4 3,6 3,0 4,6
©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2022 || CENNIK ||
Aquarius Aktualny znak zodiaku | Ostania kwadraOstania kwadra Księżyca, faza 7/8
||
Dzisiaj jest niedziela, 23. stycznia 2022r.