Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator NPV i IRR — Tabela wyników i interpretacja

Tabela wyników przedstawiona poniżej. W ostatniej kolumnie jest podana wartość zaktualizowana poszczególnych korzyści netto z danego okresu. Jest to iloczyn kolumny 2 i 3. Pod tabelą podano wartość NPV, czyli sumę wartości zaktualizowanych z kolumny 4. Wyznaczona została również wartość wewnętrznej stopy zwrotuIRR, dla danych wpisanych wcześniej.

IRR — wewnętrzna stopa zwrotu. Jest to taka stopa dyskontowa, przy której NPV wynosi zero. Służy do oceny Opłacalności inwestycji. Jest też poczyniona próba interpretacji, czyli czy inwestycja jest opłacalna czy też nie.

UWAGA! Nowsza i bogatsza w funkcje wersja kalkulatora NPV jest dostępna pod adresem : Kalkulator NPV IRR i MIRR.
Do wyznaczenia przepływów pieniężych (korzyści netto z inwestycji) potrzebnych w analizie NPV można wykorzystać nowszy i bogatszy w funkcje kalkulator online NPV, IRR: Kalkulator DCF (NPV, IRR, Analiza wrażliwości).

okresy
wartość rzeczywista
dyskonto
wartość zaktualizowana
poprawianie danych
0
1.0000
0.0


Wartość NPV = 0.0  przy stopie dyskontowej %
Inwestycja nie jest opłacalna

Wartość IRR = 0.00%
Iwestycja przy takich założeniach nigdy nie będzie opłacalna.
Możecie Państwo poprawić stopę dyskontową lub dane w tabeli powyżej.
Proszę podać nową stopę dyskontową—

Możecie Państwo wygenerować nową tabelę.
Jeżeli liczba okresów będzie większa, to będziecie musieli Państwo uzupełnić brakujące dane w tabeli i kliknąć przycisk "wylicz NPV i IRR". Jeżeli ilość okresów się zmniejszy, to dane zostaną ucięte.
Proszę podać ilość okresów inwestycyjnych do wygenerowania? —


Zapraszam na korepetycje i konsultacje z finansów i innych przedmiotów

Zapraszamy na korepetycje i konsultacje. Firma MEGAEDUKACJA oferuje korepetycje z finansów przedsiębiorstw, na których poznaje się tajniki matematyki finansowej i rachunkowej. Na stronie znajdują się inne kalkulatory finansowe, zapraszam do korzystania i rozwiązywania swoich problemów za ich pomocą!

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2018 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK