Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Próg rentowności — BreakEven Formulas

Kalkulator służy do wyznaczenia punktu, powyżej którego firma może oczekiwać zysków. Próg rentowności oznacza takie rozmiary sprzedaży, że przychód pokrywa w całości koszty zarówno stałe jak i zmienne. Próg rentowności wyznacza zatem taką wielkość sprzedaży, która daje zysk zerowy. Jeżeli firma sprzeda więcej niż wskazuje na to próg rentowności, to będzie miała zyski.

Koszty zmienne to takie, które zmieniają się wraz ze zmianą produkcji. Jeżeli podzielimy całkowite koszty zmienne przez wielkość produkcji to uzyskamy jednostkowy koszt zmienny. Koszty stałe to z kolei takie koszty, które nie zależą od wielkości produkcji (np. czynsz najmu lokalu, wynagrodzenie administracji i zarządu itp.).

Wprowadź cenę sprzedaży usługi lub produktu —
Wprowadź jednostkowy koszt wytworzenia usługi lub produktu —
Wprowadź wartość kosztu stałego
Maksymalna wielkość sprzedaży (oszacowana wielkość popytu na dany produkt) ewentualnie maksymalna produkacja —

Przykładowe problemy do rozwiązania — Zadania do rozwiązania!

Firma MEGAEDUKACJA oferuje korepetycje z finansów przedsiębiorstw, na których poznaje się tajniki matematyki finansowej i rachunkowej. Zapraszamy na korepetycje i konsultacje.

Zad.1 Firma ponosi koszty wynajmu budynku w wysokości 40.000zł, amortyzacji komputerów 35.000zł, amortyzacji samochodu 5.000zł, wynagrodzenia administracji i zarządu 60.000zł. Cena sprzedaży produktu wynosi 150zł, a wytworzenie jednego produktu kosztuje 50zł. Wyznacz ile musi sprzedawać firma produktu, aby była ona rentowna.

Zad.2 Ile wynosi próg rentowności, jeżeli firma koszty stale na poziomie 300.000zł, jednostkowy koszt zmienny to 20zł, a cena sprzedaży to 15zł.
©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2019 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK