Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Korepetycje lub konsultacje z Rynku Finansowego w Poznaniu oraz online przez Skype

Kto może skorzystać z wiedzy o rynku finansowym?
 • studenci i słuchacze szkół wyższych - (korepetycje)
 • pracownicy i właściciele firm - (konsultacje)
 • osoby prywatne (korepetycje)
Dlaczego warto skorzystać z korepetycji lub konsultacji z finansów przedsiębiorstw?
 • szybcie przyswoicie Państwo materiał
 • polecę Państwu literaturę
 • dostaniecie Państwo za darmo materiały z zadaniami
 • na życzenie wystawimy Państwu rachunek, dzięki czemu koszt korepetycji lub konsultacji będzie można zaliczyć w koszty działalności
 • jest możliwość także pracy przy komputerze
 • możliwość połączenia z rachunkowością i z innymi przedmiotami
 • możliwosć dojazdu do Państwa
 • macie Państwo inne wymaganie, proszę nam o tym powiedzieć, być może uda nam się je spełnić
 • korepetycje i konsultacje mogą odbyć się także online przez Skype
 • Korepetycje mogą odbyć się także z przedmiotów rynek kapitałowy, instrumenty pochodne i bankowość
Megaedukacja: ilustracja finanse aut. Judyta Dąbrowska
Materiał z rynku finansowego obejmuje elementy:
 • Rodzaje rynków:
  • • rynek pieniężny
  • • rynek kapitałowy
  • • rynek instrumentów pochodnych
  • • rynki walutowe
  • • i inne
 • Instrumenty finansowe:
  • • bony skarbowe (treasury bill)
  • • certyfikaty depozytowe (certificate of deposit) - CD
  • • bony komercyjne (commercial paper)
  • • transakcje sell-buy-back i buy-sell-back
  • • transakcje repo i reverse repo
  • • akcje (stocks), akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane
  • • certyfikaty inwestycyjne
  • • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
  • • obligacje (bond), obligacje zerokuponowe, obligacje kuponowe, obligacje indeksowane
 • • instrumenty pochodne (derivative instument)
  • • opcje kupna (call option)
  • • opcja sprzedaży (put option)
  • • opcje amerykańskie (American option), opcje europejskie (European option)
  • • opcje typu in i out
  • • kontrakty forward i futures
  • • kontrakty swap
  • • credit default swap (CDS)
  • • kontrakty swap stopy procentowej (IRS)
 • • akredytywy
 • • leasing operacyjny i finansowy
 • • sekurytyzacja instrumentów finansowych
 • • i inne produkty bankowe i finansowe.
 • Uczestnicy rynków finansowych:
  • • inwestorzy instytucjonalni
  • • inwestorzy indywidualni
  • • bank centralny
  • • banki komercyjne (banki uniwersalne, banki inwestycyjne)
  • • zakłady ubezpieczeń
  • • fundusze inwestycyjne
  • • fundusze emerytalne
  • • nadzór finansowy
  • • animatorzy rynku
  • • dealerzy rynków finansowych
  • • i inni uczestnicy rynków finansowych

Jak należy uczyć się przedmiotu rynek finansowy, aby efektywnie opanować materiał?

Najlepszą metodą nauki jest rozwiązywanie zadań. Pozwala to na zrozumienie materiału i nabycie umiejętności, które później można wykorzystać w rozwiązywaniu wielu problemów. Taka metoda pozwala dobrze przygotować się do egzaminu lub zaliczenia. Na korepetycjach niezbędny jest kalkulator.

Ważną cechą nauki jest systematyczność. Oznacza to, że nie da się dużej ilości materiału z przedmiotu rynek finansowy opanować bardzo szybko. Potrzebny jest czas. Zgłosicie się Państwo na korepetycje odpowiednio wcześnie, nawet jeżeli korepetycje nie są pilne.

Później może się okazać, że nie będzie już terminów, bo ktoś Państwa ubiegnie i zarezerwuje sobie terminy oraz może się okazać, że nie da się opanować materiału w tak krótkim czasie ze względu na ograniczenia percepcyjne umysłu ludzkiego. Zapraszam serdecznie do kontaktu.

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2019 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK