Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Korepetycje ze statystyki w Poznaniu

Korepetycje mogą odbyć się ze statystyki matematycznej, statystyki opisowej, a także kombinatoryki lub probabilistyki. Megaedukacja: ilustracja statystyka aut. Judyta Dąbrowska
Korepetycje ze statystyki obejmują m. in. materiał:
 • Statystyka opisowa
  • Zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, badana cecha
  • Szeregi statystyczne, wykresy statystyczne i tablice statystyczne
  • Analiza struktury zbiorowości (wszechstronne badanie struktury zbiorowości):
   • miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne)
   • miary dyspersji
   • miary asymetrii
   • miary koncentracji
  • Analiza współzależności
   • korelacja liniowa i nieliniowa cech jakościowych i ilościowych
    • współczynniki korelacji oparte na chi-kwadrat
    • współczynnik korelacji Pearsona
    • współczynnik Kendalla
    • współczynnik rang Spearmana
    • współczynnik konkordacji Kendalla-Babington Smith
   • funkcje regresji I rodzaju
   • funkcje regresji II rodzaju (metoda MNK i MNW)
  • Analiza dynamiki zjawisk
   • indeksy jednopodstawowe
   • indeksy agregatowe
   • wyodrębnianie trendów za pomocą metod analitycznych
   • wyodrębnianie trendów za pomocą metod mechanistycznych
   • analiza zjawisk sezonowych (sezonowość addytywna, multiplikatywna i inne)
 • Statystyka matematyczna
  • Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
  • Prawdopodobieństwo geometryczne
  • Prawdopodobieństwo względne
  • Zmienne losowe:
   • zmienna losowa skokowa
   • zmienna losowa ciągła
   • dwuwymiarowe zmienne losowe:
  • Rozkłady zmiennych losowych skokowych:
   • rozkład dwupunktowy
   • rozkład dwumianowy
   • rozkład wielomianowy
   • rozkład geometryczny
   • rozkład Poissona
   • inne rozkłady typu skokowego (np. Polyi)
  • Rozkłady zmiennych losowych o charakterze ciągłym:
   • rozkład jednostajny
   • rozkład normalny (Gaussa)
   • rozkład logarytmiczno-normalny
   • rozkład gamma
   • rozkład beta
   • rozkład Cauchy`ego
  • Twierdzenia o rozkładach granicznych (Levy`ego, Moivre`a-Laplace`a
  • Prawo wielkich liczb
   • nierówność Czebyszewa
   • mocne prawo wielkich liczb
  • Rozkłady z próby:
   • rozkład średniej arytmetycznej
   • rozkład chi-kwadrat
   • rozkład t-Studenta
   • rozkład wariancji
   • rozkład Fishera-Snedecora
   • rozkłady asymptotyczne
  • Teoria estymacji statystycznej
   • estymacja punktowa
   • estymacja przedziałowa
  • Weryfikacja hipotez statystycznych
  • Testy statystyczne:
   • weryfikacja hipotezy o wartości średniej
   • weryfikacja hipotezy o wartości wariancji
   • testy Barletta
   • test zgodności chi-kwadrat
   • test znaków
   • test serii
  • Zależność stochastyczna
  • Łańcuchy Markowa
  • Stacjonarne procesy stochastyczne
  • Widma procesów stochastycznych
  • Analiza spektralna
 • Wykorzystanie programów statystycznych (EXCEL, GRETL, STATISTICA i inne). Zajęcia przy komputerze.
 • Wiele innych zagadnień

Nie czekajcie Państwo do końca, bo może być już za późno na korepetycje!

Nie czekajcie Państwo do końca semestru, bo może być już za późno na naukę i pomoc dla Państwa. Naprawdę tydzień przed egzaminem lub kolokwium nic się już nie da zrobić. Nie popełnijcie Państwo błędu Państwa, którzy czekali do końca i mieli już egzamin komisyjny. Termin trzeba zarezerwować sobie wcześniej! Zgłoście się Państwo już dzisiaj i wpiszcie się Państwo na listę oczekujących.

Korepetycje są kierowane dla studentów i słuchaczy: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i innych uczelni i szkół. Korepetycje odbywają się w Poznaniu.

Oprócz „czystej” statystyki korepetycje obejmują nauki pokrewne: ekonometria, prognozowanie i symulacje, probabilistyka, metody ilościowe i inne przedmioty. Zgłaszając się na profesjonalne korepetycje zaoszczędzicie Państwo czas i nerwy. Zapraszam do rezerwowania terminów na korepetycje!

Jak należy uczyć się statystyki, aby efektywnie opanować materiał?

Najlepszą metodą nauki jest rozwiązywanie zadań. Pozwala to na zrozumienie materiału i nabycie umiejętności, które później można wykorzystać w rozwiązywaniu wielu problemów. Taka metoda pozwala dobrze przygotować się do egzaminu lub zaliczenia. Na korepetycjach niezbędny jest kalkulator.

Ważną cechą nauki jest systematyczność. Oznacza to, że nie da się dużej ilości materiału ze statystyki opanować bardzo szybko. Potrzebny jest czas. Zgłosicie się Państwo na korepetycje odpowiednio wcześnie, nawet jeżeli korepetycje nie są pilne.

Później może się okazać, że nie będzie już terminów, bo ktoś Państwa ubiegnie i zarezerwuje sobie terminy oraz może się okazać, że nie da się opanować materiału w tak krótkim czasie ze względu na ograniczenia percepcyjne umysłu ludzkiego.

korepetycje statystyka poznań

©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2021 || CENNIK ||
Scorpio Aktualny znak zodiaku | Księżyc po pełniKsiężyc malejący po pełni (Waning Gibbous Moon), faza 6/8
||
Dzisiaj jest poniedziałek, 25. października 2021r.